patronat Eduko m

stopka m

Jak e-czytać? E-samokształcenie się nauczyciela, bibliotekarza – to tematy zajęć, które odbyły się 8 września 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie.

               Warsztaty przeprowadzone przez Panią Katarzynę Pawluk, starszego kustosza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, towarzyszyły działaniom w ramach projektu Rozczytany Baborów – literatura źródłem inspiracji plastyczno-muzyczno-tanecznych, dofinansowanego w konkursie grantowym Opolskie EDUKO 2017.

               W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i bibliotekarze powiatów: głubczyckiego i raciborskiego, wzbogacając swoją wiedzę na temat nowoczesnych technologii w edukacji.

Anna Rozłucka-Jankowska
Iwona Nowak

eduko1

EdUKO2

 
21996468
22147052